top of page

主日平安 #耶和華的名在全地何其美 2022OCT16

主日平安

耶和華-我們的主啊, 你的名在全地何其美! 你將你的榮耀彰顯於天。 我觀看你指頭所造的天, 並你所陳設的月亮星宿, 便說:人算甚麼,你竟顧念他! 世人算甚麼,你竟眷顧他! ‭‭詩篇‬ ‭8‬:‭1‬, ‭3‬-‭48 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια

Βαθμολογήθηκε με 0 από 5 αστέρια.
Δεν υπάρχουν ακόμη βαθμολογίες

Προσθέστε μια βαθμολογία
bottom of page